Skocz do zawartości

moto_sezon2024-mini.png Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Łodzi już w kwietniu - przeczytaj o tym

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego pod Atlas Areną właśnie trwa! Więcej informacji tutaj.

Odpowiedź Na Fotkę Z Fotoradaru


mario1

Rekomendowane odpowiedzi

Trochę długie , ale warto przeczytać i w razie konieczności zastosować Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika

 

 

Szanowny Panie Komendancie,

 

W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:

 

Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać /ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia/, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia rod tyłur1; / rz przodur1Dołączona grafika, więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze r11; rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

 

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

 

Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.

 

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.

 

Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

 

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

 

Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.

 

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.

 

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.

 

Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ± /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?

 

Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.

 

Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

 

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów r11; co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.

 

Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję

 

Z poważaniem,

Często na drodze spotykam prawdziwych szaleńców ,pędzą na złamanie karku wbrew rozsądkowi...naprawdę... czasami aż mi ciężko ich wyprzedzić...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

myślę, że faktycznie może pomóc, tylko trzeba poprawić kwalifikację prawną:

wyłudzenie - oszustwo tj. art. 286 $1 kk, a w zasadzie powinno być art. 13 $1 kk w zw. z art. 286 $ 1kk, gdyż jesto usiłowanie oszustwa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gorzej jak załatwią go w inny sposób o którym słyszałem, jak się migasz powołują specjalistów grafików rzeczoznawców i innych filozofów co kosztuje krocie, i jak gościowi udowodnią to zapłaci zamiast 200-500 zł 10.000-20.000 PLN (albo więcej). Więc średnio opłacalne. Lepiej żeby się okazało że w tym czasie pożyczył samochód koledze który nie ma obywatelstwa polskiego.

:P
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Myśle że w połowie czytania owy komendant da sobie spokój i sprawa zostanie skierowana do sądu grockiego ;/

A niech sobie idzie. Oczekiwania są zgodne z obecnym prawem i nawet sąd Grodzki będzie miał obowiązek wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Zazwyczaj pierwsza rozprawa odbywa się bez wzywania oskarżonego i dostaje on mandat najniższy jaki jest + koszty a to po to by się ucieszył, że dostał mniej i się nie odwołał.

Jak napiszesz odwołanie idziesz do sądu i dopiero zaczyna się ktoś zastanawiać nad sprawą.

 

U mnie policja wystosowała wniosek do sądu o ukaranie mnie za nie wskazanie sprawcy a sąd dowalił mi mandat za popełnienie wykroczenia.

Oczywiście się odwołałem i na drugiej rozprawie zostałem uniewinniony po tym jak zapytałem na jakiej podstawie sąd uznał mnie winnym popełnionego wykroczenia skoro policja nie była w stanie tego

wykazać a poza tym policja wnioskowała o ukaranie mnie z innego paragrafu czyli za nie wskazanie komu udostępniłem samochód.

Motocyklistą nie staniesz się z chwilą kupna motocykla !!!

 

Jest to pasja, którą trzeba poczuć całym sercem, rodzi się pewien rodzaj więzi 'człowiek-maszyna', dająca sens życiu i uczucie wolności jakiej nikt nie jest w stanie dać nam na tym świecie.

 

Pasja ta staje się najmocniejszym narkotykiem, który rządzi naszym życiem. Nawet gdy ją porzucimy zostawia za sobą pustkę, jakiej nie da się wypełnić niczym innym !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Trochę długie , ale warto przeczytać i w razie konieczności zastosować Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika

 

 

Szanowny Panie Komendancie,

 

W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:

 

Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać /ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia/, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia rod tyłur1; / rz przodur1Dołączona grafika, więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze r11; rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

 

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

 

Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.

 

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.

 

Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

 

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

 

Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.

 

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.

 

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.

 

Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ± /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?

 

Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.

 

Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

 

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów r11; co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.

 

Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję

 

Z poważaniem,

 

 

A jeszcze prościej jest podać jako osobę kierującą np. wujka z niemiec , lub zza wschodniej granicy , często nawet nie wysyłają listu do tej osoby , a jeśli wyślą to po prostu olać , i na tym się sprawa kończy :-))

Odszkodowania powypadkowe z polisy OC sprawcy za różne zdarzenia z ostatnich 19 lat , bezpłatna analiza sprawy , wypłacam zaliczki do 20 tys. zł na osobę po podpisaniu umowy , pokrywam wszelkie koszty sądowe , daję pisemną gwarancję wygranej sprawy sądowej.

Artur Jastrzębski
Dyrektor Generalny woj. Łódzkie
Europejskie Centrum Odszkodowań S. A.
606-342-812

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Nowe info dla tych, którzy dostaną mandat bez fotki. okazuje się Inspekcja Ruchu Drogowego nie musi dołączać fotek, a i tak może wysłać mandat. jeżeli odpiszesz z prośbą o zdjęcie i uznasz mandat za nieuzadaniony, sprawa trafia do sądu i dopiero tam pokażą Ci twój szeroki uśmiech i ewentualnie środkowego palca. oczywiście do tego dorzucą koszty procesu. straż miejsca fotki wysyła. lepiej sprawdźcie skąd macie mandat zanim pójdziecie na wojne. oczywiście zawsze można też podąrzyć drogą 'kolega z chin'

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

Nowe info dla tych, którzy dostaną mandat bez fotki. okazuje się Inspekcja Ruchu Drogowego nie musi dołączać fotek, a i tak może wysłać mandat. jeżeli odpiszesz z prośbą o zdjęcie i uznasz mandat za nieuzadaniony, sprawa trafia do sądu i dopiero tam pokażą Ci twój szeroki uśmiech i ewentualnie środkowego palca. oczywiście do tego dorzucą koszty procesu. straż miejsca fotki wysyła. lepiej sprawdźcie skąd macie mandat zanim pójdziecie na wojne. oczywiście zawsze można też podąrzyć drogą 'kolega z chin'

 

Witam

 

I tu sie zaczynają schody....

Może zacznę od początku

 

30.09 zrobiło mi fotkę z przenośnego śmietnika i w dniu wczorajszym przyszła fotka wraz z mandatem 500zł +10pkt

Jako że wystawiła mi to Straż Gminna w Kęsowie jest teraz mały dylemat jak ich tu podejść żeby to załatwić?

 

Kęsowo: Straż Gminna poluje na kierowców jak na jelenie (FOTO!) - Bydgoszcz, Fotoradar, Kęsowo, Kujawsko-Pomorskie, Policja -Wydarzenia, Sport, Plotki, Auto-moto, Seriale - SE.pl

 

co mi poradzicie w tej sprawie ?prawdopodobnie też z takiego dostałem fotkę (zamaskowanego)

 

dodam że na zdjęciu nie widać mojej twarzy jest nawet po zbliżeniu nie do odczytania jakość zdjęcia zostawia wiele do życzenia...

Edytowane przez KOPERNIK (wyświetl historię edycji)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Powyżej masz sugestie co zrobić. Po prawie dwóch miesiącach twoja pamięć może być zawodna i nie musisz pamiętać.

Koszty sądowe stosunkowo niewielkie więc i tam możesz się udać. Niewskazanie to też jakieś 300 albo 500 pln (sprawdź bo nie pamiętam).

W każdym bądź razie za wiele nie ryzykujesz a zyskać możesz sporo ;)

 

Wybierz sobie co chcesz zrobić i trzymaj się tego

Motocyklistą nie staniesz się z chwilą kupna motocykla !!!

 

Jest to pasja, którą trzeba poczuć całym sercem, rodzi się pewien rodzaj więzi 'człowiek-maszyna', dająca sens życiu i uczucie wolności jakiej nikt nie jest w stanie dać nam na tym świecie.

 

Pasja ta staje się najmocniejszym narkotykiem, który rządzi naszym życiem. Nawet gdy ją porzucimy zostawia za sobą pustkę, jakiej nie da się wypełnić niczym innym !!!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 tygodnie później...

Trochę długie , ale warto przeczytać i w razie konieczności zastosować Dołączona grafikaDołączona grafikaDołączona grafika

 

 

Szanowny Panie Komendancie,

 

W dniu 22.07.2012 o godz. 19.30, zostało zrobione zdjęcie (rzekomo mojego pojazdu) o Numerze Rej. 12PIGS43 i przesłano dokumentację na mój adres. Jednakże obawiam się, że przesłana dokumentacja jest niestety niekompletna, a co za tym idzie, obawiam się również, że wykazany na zdjęciu z fotoradaru - pomiar prędkości - może niestety nie być prawidłowy, o ile na zdjęciu został faktycznie uwieczniony mój pojazd. Bardzo chciałbym pomóc Panu Komendantowi w ustaleniu sprawcy wykroczenia, ale najpierw proszę o rozwianie wszelkich moich wątpliwości. Jednak - do rzeczy:

 

Oświadczam zgodnie z prawdą, iż nie wiem, czy na zdjęciu został uwieczniony mój pojazd, gdyż po polskich drogach porusza się wiele pojazdów podobnych do tych z przesłanego przez Państwa zdjęcia, natomiast tablice rejestracyjne są elementem łatwo wymienialnym i można je bez problemu podrobić i zamontować w innym pojeździe. Moje wątpliwości mogłyby zostać rozwiane w przypadku umożliwienia porównania znaków szczególnych pojazdu jak numer identyfikacyjny pojazdu czy numer silnika z danymi w dowodzie rejestracyjnym mojego pojazdu, tak jak to jest sprawdzane na przeglądach okresowych. Nie wspomnę już o tym, że na zdjęciu nie widać /ani marki ani modelu pojazdu ani rodzaju nadwozia/, a także nie mam możliwości sprawdzenia koloru pojazdu, co budzi moje wątpliwości czy to faktycznie jest mój pojazd. Tutaj jednak poproszę o przesłanie zdjęcia w wyższej rozdzielczości (i jeśli to możliwe w kolorze), co niewątpliwie pozwoli na rozpoznanie pewnych cech szczególnych sfotografowanego pojazdu, natomiast nie ulega wątpliwości, że większość samochodów, wygląda podobnie (szczególnie w perspektywie zdjęcia rod tyłur1; / rz przodur1Dołączona grafika, więc i mój samochód jest podobny do tego pojazdu ze zdjęcia. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie fotografii w wysokiej rozdzielczości i w kolorze r11; rozpoznanie cech szczególnych mojego pojazdu, oraz niewykadrowanej, żeby mieć pewność, że na oryginalnym zdjęciu nie znajduje się inny pojazd, którego ewentualna obecność mogłaby zafałszować pomiar prędkości.

 

Poproszę o przesłanie dokumentu uprawniającego Komendę Policji w Pacanowie do użycia fotoradaru marki /nazwa marki fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/ w dn. 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/ lub podanie odpowiednich aktów prawnych, na mocy których Komenda Policji w Pacanowie dokonała pomiaru prędkości. A także dokumentu zezwalającego funkcjonariuszom Komendy Policji w Pacanowie na prowadzenie pomiarów w lokalizacji umiejscowienia fotoradaru przy użyciu radarowego przyrządu kontroli prędkości, wydaną i podpisaną przez odpowiedzialnego za ten rejon Komendanta Policji na wskazany czas kontroli (Ustawa prawo o ruchu drogowym Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami).

 

Poproszę o podanie dokładnego adresu umiejscowienia fotoradaru w dniu 22.07.2012 na /lokalizacja sfotografowanego zdarzenia/.

 

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej, iż zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od 1 lipca 2011 r. strefa pomiaru prędkości była oznaczona znakiem D-51. a urządzenie fotoradaru było oznaczone kolorem żółtym.

 

Poproszę o przesłanie dokumentu legalizacji wtórnej oraz ponownej/kolejnej/okresowej urządzenia użytego w czasie pomiaru.

 

Poproszę o przesłanie dokumentacji potwierdzającej brak występowania zakłóceń mechanicznych, elektromagnetycznych i innych mających wpływ na dokonywanie pomiaru przez radarowy przyrząd pomiaru prędkości wydany przez właściwy Państwowy/ Okręgowy Urząd Miar w formie oficjalnego pisma np. świadectwa legalizacji miejsca dokonywania pomiaru lub świadectwa homologacji miejsca dokonywania kontroli. Prośbę swoją motywuję faktem, iż miejsce pomiaru prędkości musi spełniać wymagania wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym.

 

Poproszę o przesłanie informacji na temat sytuacji meteorologicznej w dniu 22.07.2012 (ze szczególnym uwzględnieniem godzin /zakres godzinowy przed i po godzinie zdarzenia/), która również ma wpływ na wynik prowadzonego pomiaru tj. temperatury oraz wilgotności względnej powietrza. Szczególnie ważnym czynnikiem jest wilgotność względna powietrza, a z tego co pamiętam to /tu wymienić np. że w miesiącu kiedy nastąpiło zdarzenie/ był dość bogaty w opady atmosferyczne, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wilgotność względna powietrza przekroczyła graniczną wartość 95%, a więc pomiar dokonany w wilgotności powietrza powyżej 95% byłby nieprawidłowy.

 

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje danych funkcjonariuszy dokonujących kontroli i/lub instalujących urządzenie wraz z osobowym zezwoleniem do wykonywania kontroli wydanym przez KPP (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego Dz. U. z dnia 18 lipca 2008 art. 14), a zgodnie z kodeksem drogowym dokonujący kontroli ma obowiązek okazać te dokumenty samodzielnie lub na żądanie osoby kontrolowanej. Pomijam fakt, że wysłana do mnie korespondencja była podpisana faksem, a nie oryginalnym podpisem funkcjonariusza Policji. Stąd prośba o przesłanie stosownych dokumentów.

 

W przesłanej przez Państwa dokumentacji brakuje również informacji o sposobie instalacji fotoradaru oraz jego osłonie w czasie przeprowadzenia pomiaru, czyli rodzaj gruntu, na jakim umiejscowiono fotoradar, kącie, jaki oś fotoradaru tworzyła z osią jezdni w chwili pomiaru. Nieprawidłowe ustawienie kąta powoduje zafałszowany pomiar prędkości, a przez to niezachowanie urzędowego wymogu dokładności pomiaru urządzenia. Nie znając kąta pomiaru urządzenia, nie można ustalić rzeczywistej prędkości mierzonego pojazdu, a urządzenia radarowe mogą pokazywać błędne dane w przypadku niezachowania wymaganego kąta między osią fotoradaru a osią jezdni. Dlatego też proszę o przesłanie stosownych dokumentów.

 

Proszę o dokładne informacje - czy w przesłanej przez Państwa dokumentacji prędkość zarejestrowanego pojazdu jest już pomniejszona o błąd pomiarowy, który dla urządzenia /nazwa fotoradaru/ wynosi ± /podać błąd pomiarowy urządzenia/ km/h (dla prędkości poniżej 100 km)?

 

Na jakiej podstawie prawnej Komenda Policji w Pacanowie wystawia wezwanie i mandat karny? Proszę o podanie stosownych regulacji prawnych.

 

Uprzejmie proszę o przesłanie informacji kto jest właścicielem fotoradaru marki /nazwa fotoradaru/ o numerze /numer fotoradaru/, a także czy Komenda Policji w Pacanowie sama zajmuje się obróbką zdjęć wykonanych przez ww. fotoradar czy zleca to firmom zewnętrznym? Jeżeli tak, to proszę o podanie danych podmiotu.

 

Na zakończenie pragnę zwrócić się do Pana Komendanta z prośbą o przesłanie ww. dokumentów (podanych w punktach), dzięki którym będę mógł rozwiać swoje wątpliwości odnośnie przesłanego mi wezwania / mandatu karnego, a także odnośnie pojazdu oraz osoby znajdującej się na zdjęciu z fotoradaru.

 

Niekompletna dokumentacja stawia pod znakiem zapytania zasadność wskazania sprawcy wykroczenia, gdyż nie jest do końca jasnym, czy faktycznie doszło do wykroczenia, tj. czy zarejestrowane zdarzenie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz szczegółowy zakres badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych z dn. 9 listopada 2007 r. Proszę o przesłanie ww. dokumentacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma.

 

W przypadku braku przesłania ww. dokumentacji będę mieć podstawy do przypuszczenia, iż Komenda Policji w Pacanowie nie posiada ww. dokumentów a jednocześnie, że doszło po prostu do próby wyłudzenia grzywny (przez Urzędników Administracji Terenowej w celu podreperowania moim kosztem - budżetu Państwa oraz Gminy Pacanów r11; co stanowi podstawę (i jest moim prawnym obowiązkiem) do złożenia w Prokuraturze doniesienia o popełnieniu przestępstwa z Art. 300 KK.

 

Oczekując na Państwa odpowiedź, pozostaję

 

Z poważaniem,

 

Długie i skomplikowane , ja mam wujka poza polską i to zawsze on jeździ moją Hayką :-) w krajach unii nie ma obowiązku ścigania o wykroczenie , a przekroczenie prędkości to jest wykroczenie w ruchu drogowym , jak już wujkowi jeden jedyny raz wysłali list to wyrzucił do kosza i do dzisiaj cisza , naprawdę działa , polecam

Odszkodowania powypadkowe z polisy OC sprawcy za różne zdarzenia z ostatnich 19 lat , bezpłatna analiza sprawy , wypłacam zaliczki do 20 tys. zł na osobę po podpisaniu umowy , pokrywam wszelkie koszty sądowe , daję pisemną gwarancję wygranej sprawy sądowej.

Artur Jastrzębski
Dyrektor Generalny woj. Łódzkie
Europejskie Centrum Odszkodowań S. A.
606-342-812

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Andree-stary wyga

Do mnie niedawno przyszły 2 pamiątkowe fotki z wakacji (twarzy nie widać, tylko tył auta), z Białego Boru i za 2 tyg z Bobolic, krew mi się spieniła, bo tu o 13 km za dużo, a tam o 15, szybkości miałem zawrotne, można powiedzieć,

mandaty nie jakieś tragiczne, ale ogólnie 200 z kieszeni poleciało,

też miałem kombinować, ale po ochłonięciu, przemyśleniu, wolałem zapłacić, mieć to z bani i nie myśleć o dalszych ewentualnych konsekwencjach.., sądach grodzkich, czy innym "gównie"..

Edytowane przez Andree-stary wyga (wyświetl historię edycji)

Motocykl jest jak media markt - nie dla idiotów ;)

Kupię stary motocykl: Jawa, CZ, MZ, WSK 175, SHL !

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do mnie niedawno przyszły 2 pamiątkowe fotki z wakacji (twarzy nie widać, tylko tył auta), z Białego Boru i za 2 tyg z Bobolic, krew mi się spieniła, bo tu o 13 km za dużo, a tam o 15, szybkości miałem zawrotne, można powiedzieć,

mandaty nie jakieś tragiczne, ale ogólnie 200 z kieszeni poleciało,

też miałem kombinować, ale po ochłonięciu, przemyśleniu, wolałem zapłacić, mieć to z bani i nie myśleć o dalszych ewentualnych konsekwencjach.., sądach grodzkich, czy innym "gównie"..

 

To mozemy sobie podac rece bo mi tak samo przyszła fota, z Bobolic i tez w wakacie tył motocykla, o 12km przekroczyłem. też zapłaciłem zeby sie nie dochodzic z dziadami.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

podłącze się pod temat, dostałem właśnie fotkę na której są trzy samochody w tym mój na drugim planie. czy istnieje techniczna możliwość aby sprawdzić prędkość na konkretnym pojeździe. Słyszałem iż te urządzenia są mocno zaawansowane ale czy aż tak. ma ktoś wiedzę w temacie

 

Dołączona grafika

:P
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gdyby Twój pojazd i jakiś drugi na zdjęciu jechał w tym samym kierunku to albo w ogóle by tego nie wysłali albo po prostu nie zdołali by udowodnić że to akurat Ty przekroczyłeś, ale jeśli w innych kierunkach to jest przy prędkości znaczek że rejestruje pojazd oddalający (^) i z tym raczej się nic nie zrobi. Miałem podobną sytuację fotkę od straży miejskiej i tak samo jak tutaj na zdjęciu zaznaczone który kierunek rejestruje i niestety. Takie informacje dostałem od byłego strażnika miejskiego, więc jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 10 miesięcy temu...

Lekko odkopię temat, nie ma sensu robic nowego. Wczoraj mnie fotoradar upolowal, akurat od tylca. Szkoda mi trochu tych 500zl, takze da rade przyciemnic, że kuzyn z Ugandy prowadził pojazd? Kiedys to dzialalo, ale teraz nie wiem jak to jest odkąd władzę sprawuje ITD.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czarny, na wyjeździe ze Zduńskiej Woli w kierunku Łodzi, przed tym pomnikiem pociągu czy co to jest. Srebrny i stał po przeciwnej stronie, więc założyłem, że fotki lecą tylko dla tamtego kierunku jazdy. No ale się zdziwiłem. Możliwe, że nic nie dostanę, ale lepiej wiedzieć za wczasu, a nóż komuś innemu ta informacja się przyda.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kuzyn z za wschodniej granicy niby ok, ale jeszcze lepiej podać osobę z poza unii europejskiej, gdyż nie mają prawa nawet takiej osoby poszukiwać i co za tym idzie nic jej wysłać :P

Dobry motocyklista to nie ten, który lśni w pięknej skórze, nie ten, który odkręca gaz do końca, a ten który zna wartość swego życia!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 4 tygodnie później...

więc założyłem, że fotki lecą tylko dla tamtego kierunku jazdy

Fotoradary działają na przyjazd i odjazd

Kuzyn z za wschodniej granicy niby ok, ale jeszcze lepiej podać osobę z poza unii europejskiej, gdyż nie mają prawa nawet takiej osoby poszukiwać i co za tym idzie nic jej wysłać

UE spoko, ale jest też coś takiego jak Pańswa Schengen http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_z_Schengen pozwala to na ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń na terenie UE i spoza.

Podając kuzyna z zagranicy, organ terenowy policji stosuje zapytanie np do policji w Irlandi czy przebywa taki "kuzyn" jeżeli tak to info zwrotna wraca do PL i koniec postępowania, jeżeli nie.... no to bujasz się dalej

Edytowane przez pistolero85 (wyświetl historię edycji)

CGLasNM.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

sprawdzana jest jedynie wiarygodność Twojej informacji.

Stety nasz piękny kraj nie ma podpisanych umów międzynarodowych, dot. ścigania sprawcow wykroczeń na terytorium RP.

 

ale np z UK przyjdzie Ci mandat do zaplaty, jak np. autem zarejestrowanym w PL popełnisz wykroczenie, lub gdy Angol wskaże Ciebie jako sprawcę, to tu zaczynaja się schody i udawadnianie swojej niewinności.

Pozdro

CGLasNM.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja dostałem ze stacjonarnego- grozili mi że 4 punkty i mandat. Nie odpowiedziałem (chociaż na poczatku chciałem podać dane kumpla z Moskwy, bo tych zza wschodniej granicy nie łapią ŻADNE umowy)- minęły 3 miesiące, póki co cicho. Sęk w tym, że jakby przyszło co do czego straże gminne nie mają uprawnień do prowadzenia czynności dochodzeniowych, a bez tego (albo bez mojego DOBROWOLNEGO- bo zmusić nie mogą-  "przyznania się") moga sobie palcem w bucie podłubać- sprawca nieznany.

 

http://polska.newsweek.pl/nielegalne-fotoradary-strazy-miejskich-prokurator-generalny-idzie-na-wojne,artykuly,270951,1.html

Edytowane przez Rado (wyświetl historię edycji)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-wykroczen-z-dnia-20-maja-1971-r/art-65/?on=22.04.2013

 

Straż miejska i gminna, może spróbować przesłać Ci dokumentację, jeżeli nie odbierzesz od Straży, to Policja na zasadach ogólnych spróbuje Ci dostarczyć fotkę.

Pamiętaj, że na kierującym spoczywa obowiązek podanie kto kierował pojazdem w chwili popełnienia wykroczenia.

Jeżeli nie podasz, możesz zostać ukarany mandatem 500 zł. z art 65 KW.

Co do straży miejskiej to chodzi mi o fotoradary przenośne, które na mocy ustawy mogą być przez nich obsługiwane.

 

Co innego jak to przesyłają Inspektorzy....

Edytowane przez pistolero85 (wyświetl historię edycji)

CGLasNM.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
  • Dodaj nową pozycję...